Copyright


Deze website en haar inhoud is auteursrechtelijk beschermd en Silk Screen Holland bv is de auteursrechthebbende.

Deze site is bestemd voor gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de website of delen daarvan te verveelvoudigen. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan voor eigen gebruik op een enkele computer en/of het printen van een enkele print.

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Silk Screen Holland bv is het niet toegestaan de website of delen daarvan op andere wijze te verveelvoudigen, te framen, door te zenden of beschikbaar te stellen.

Cover Printbuyer 10

Cover Printbuyer 10

Een schoolvoorbeeld hoe een creatief idee zich laat uitbeelden met de toepassing van onze specialiteiten en vakmanschap!

Weergaloos mooie covers Magazine Verpakken

Weergaloos mooie covers Magazine Verpakken

Wat doe je als je de kans krijgt om de covers van HET verpakkingsblad 'Verpakken' te veredelen? .....

Artikel Marketing Tribune

Artikel Marketing Tribune

Marketing tribune heeft Silk Screen benaderd om een artikel te kunnen schrijven over de diversiteit van haar producten en de marketing hiervan.